top of page
Home
  • Překlad obecného i odborného textu z cizího jazyka do českého a opačně

  • Kontrolu gramatické, pravopisné, terminologické a stylistické správnosti českého či cizojazyčného textu

  • Grafickou úpravu, naformátování a předtiskovou přípravu dokumentů

  • Transkripci a úpravu audio/video nahrávek

  • Tvorbu a časování titulků

Dokdy pro Vás vyhotovíme zakázku

Expresní termín – do 24 hodin​

Spěšný termín – do dvou dnů 

Běžný termín – dle domluvy 

Jak si u nás objednat

Kontaktujte nás telefonicky,
e-mailem nebo prostřednictvím jednoduchého kontaktního formuláře.

Shrňte své požadavky spolu 
s požadovaným termínem vyhotovení.

Pošlete nám dokument, který chcete přeložit, zkontrolovat 

nebo upravit.

Od nás poté obdržíte cenovou kalkulaci,
po jejímž odsouhlasení začínáme
na Vašem požadavku pracovat.

Nejčastěji poskytované služby

Překlady a korektury obchodních a právních dokumentů, technických manuálů, marketingových materiálů, produktových listů, odborných článků, studijních materiálů, prezentací, webových stránek, bakalářských
a diplomových prací.


                 

            

Kromě překladu obecného textu můžeme nabídnout i překlady odborné. 
Naši překladatelé jsou vzdělaní např. v těchto oborech:
 

automotive, cestovní ruch, ekologie, ekonomie, farmacie, filosofie, fyzika, gastronomie, chemie, informační technologie, kultura, marketing, medicína, právo, průmysl, psychologie, sociologie, sport, stavebnictví, strojírenství, technika, umění, zemědělství.

Nově též provádíme soudně ověřené překlady z/do angličtiny, němčiny, francouzštiny a chorvatštiny.

Spolupracujeme pouze s prověřenými překladateli, korektory a rodilými mluvčími s dostatečnou praxí a odpovídajícím vzděláním.

Dle Vašeho přání vybereme zkušeného a svědomitého překladatele, který je nejen odborníkem na samotný jazyk, ale je schopen zaručit i terminolo​gickou a stylistickou správnost výsledného textu. Lze se také domluvit na tom, zda bude překlad zhotovovat rodilý mluvčí zdrojového, či cílového jazyka.

Překlady obecného i odborného rázu vyhotovujeme bez zbytečných průtahů. Okamžitě po objednání a ujasnění si Vašich požadavků začínáme na zakázce pracovat. Doručení hotového překladu se pak většinou děje elektronickou cestou. Lze se však domluvit i na vytištění a zaslání poštou nebo kurýrní službou.

Výsledná cena překladu je závislá na náročnosti jeho vyhotovení, počtu NS, doplňkových službách a případných slevách.

Zajistíme kontrolu Vámi zaslaného dokumentu.

Případně si naši korekturu lze přiobjednat jako doplňkovou službu k překladu. 

Text posuzujeme z těchto hledisek:

Gramatická stránka překladu – kontrolujeme jazykovou správnost. Takto zaměřenou korekturu zajišťuje rodilý mluvčí cílového jazyka.

Terminologická přesnost – provádíme porovnání zdrojového textu

s překladem. Korektura je zacílena zejména na faktickou správnost a terminologii.
Jejím zpracováním je pověřen odborník na konkrétní obor s odpovídající znalostí obou jazyků.

Stylistika – kontrolujeme vypovídací hodnotu a srozumitelnost textu.

Dále Vám můžeme nabídnout korekturu předtiskovou – kromě typografické správnosti kontrolujeme také soulad grafického zpracování, způsob rozvržení textu a vložených objektů (grafy, obrázky).

Překlady
Korektury

Nabízíme

Překlady

Korektury​

Překlad francouzština
Grafické a DTP práce​

Grafické a DTP práce​

Kromě čistě jazykových služeb Vám nabízíme i konečnou přípravu přeloženého textu pro tisk nebo prezentaci.

Naše grafické a DTP služby zahrnují zejména předtiskovou úpravu sazby  dokumentů dle Vašeho přání nebo na základě námi vypracovaného návrhu.

Nabízíme také tvorbu grafických návrhů propagačních materiálů, letáků, vizitek, plakátů a log.

Základní grafické a formátovací úpravy dokumentů v rámci překladu či korektury jsou u nás zdarma.

Při realizaci složitějších požadavků a při úpravách dokumentů jdoucích do tisku jsou ceny grafických a DTP prací stanoveny paušálně, případně jsou odvislé od časové náročnosti.

Potřebujete doplňující informace k našim službám?

Rádi na Vaše dotazy odpovíme.

Překlad angličtina
Překlad němčina
Překlad italština
Překlad slovenština
Překlad polština
Překlad nizozemština
Překlad ruština
Překlad vietnamština
Překlad korejština
Hungary.png
Překlad španělština

Zhotovíme oboustranné překlady například těchto jazyků: 

Výborně! Zpráva byla přijata.

bottom of page