Ceny služeb

Stanovení ceny překladů, korektur a DTP prací odvisí od těchto faktorů:

  • počet normostran (Zaokrouhlujeme na poloviny NS.), 

  • jazyková kombinace (zdrojový a cílový jazyk), 

  • odbornost textu (Jednoduché překlady obecného textu bez potřeby složitějších formátovacích prací zhotovujeme levněji.), 

  • doplňkové služby, 

  • termín vyhotovení zakázky (expresní, spěšný, běžný),

  • zákaznické slevy (pro stálé klienty, objednavatele větších zakázek a slevy studentské).

Základní jednotkou pro výpočet ceny překladu nebo korektury je zdrojová normostrana (1 800 znaků včetně mezer).
Při zaslání zdrojového textu v editovatelném formátu (např. doc, docx, ppt, pptx, xls a xlsx) je tedy cena překladu/korektury známa předem. 
U needitovatelných formátů (např. jpg a pdf) bude konečná cena stanovena dle počtu NS cílového dokumentu.

Vzhledem k nákladům na administraci každé zakázky máme u kratších textů nastaveno fakturační minimum 1 NS.

 

Pro základní představu zde uvádíme orientační ceny služeb.

Ceny grafických a DTP prací

Jak si u nás objednat


Kontaktujte nás telefonicky, 

e-mailem nebo pomocí jednoduchého kontaktního formuláře.

Shrňte své požadavky spolu s požadovaným termínem vyhotovení zakázky.

Pošlete nám dokument, který chcete přeložit, zkontrolovat nebo upravit.

My Vám poté zašleme cenovou kalkulaci, po jejímž odsouhlasení začínáme na Vašem požadavku pracovat.

Příplatek za rychlost

Expresní termín (do 24 hodin​)

příplatek je 45% z ceny za službu

Spěšný termín (do 48 hodin)

příplatek je 25% z ceny za službu

Běžný termín  

je bez příplatku
 

(běžná rychlost překladu jedním překladatelem je
6 - 8 NS/den)

Jak s námi ušetřit

Na překlady, které neobsahují odbornou terminologii a nevyžadují složitější grafickou úpravu nebo formátování, lze aplikovat slevu za obecný překlad.

Interní kontrola každého vyhotoveného překladu je zcela zdarma.

U rozsáhlejších zakázek lze poskytnout množstevní slevu.

Studentské slevy (5 - 10%) poskytujeme například na překlady studijních materiálů, překlady a korektury celých bakalářských/diplomových prací (případně jen jejich anotací).

Jaké formáty dokumentů nejčastěji zpracováváme

doc, docx, jpg, html, odt, ods, pdf, ppt, pptx, xls a xlsx

Obchodní podmínky

Podrobné znění obchodních podmínek naleznete zde.

 

Proč si u nás objednat

Klademe důraz na precizní práci.

Zaručujeme individuální přístup
a maximální vstřícnost v plnění Vašich požadavků.

Zajistíme překlad, kontrolu i grafické zpracování Vašich dokumentů včetně kompletní přípravy pro tisk a prezentaci.

Spolupracujeme s pečlivě vybranými odborníky, lingvisty a rodilými mluvčími cílových jazyků.

Disponujeme širokým záběrem oborů,
ve kterých realizujeme jazykové služby v evropských a dalších jazycích.

Nabízíme cenově příznivé služby pro stálé klienty a objednavatele rozsáhlejších zakázek.

Nabízíme zvýhodněnou sazbu pro studenty.

Jednodušší překlady vyhotovujeme levněji.

  • Korekturu gramatiky a pravopisu vyhotovuje rodilý mluvčí cílového jazyka.

  • Korekturu terminologickou vyhotovuje odborník na konkrétní obor (porovnává zdrojový a cílový dokument).

  • Korektura stylistická je zaměřena na slohovou úpravu, faktickou správnost, slovosled a srozumitelnost textu.

  • Předtiskovou korekturu doporučujeme u všech dokumentů, které budou vytištěny ve větším nákladu nebo budou použity k veřejné prezentaci. Kontrolováno je dodržení správné typografie, dále skloubení grafiky a správnost zanesení textu.

Ceny formátovacích a DTP prací jsou odvislé od jejich časové náročnosti. Základní jednotkou pro určení jejich ceny je hodina práce.

Stanovení ceny tvorby návrhů vizitek, log či letáků závisí na domluvě 

a konkrétních přáních zákazníka. 

Důležitý je  pak počet stran, formát, struktura textu (hladká sazba,
vložené objekty), počet variant návrhů (loga, vizitky) a počet možných oprav.

Ceny korektur

Tabulka uvádí přehled cen (bez DPH) korektur jedné normostrany textu   v běžném termínu bez dalších doplňkových služeb.

Tabulka uvádí přehled cen (bez DPH) překladu jedné normostrany textu
v kombinaci s češtinou v běžném termínu bez doplňkových služeb.

(Při zaslání zdrojového dokumentu v needitovatelném formátu jsou ceny stejné, nicméně cena bude stanovena až dodatečně z přeloženého cílového textu.)

Ceny překladů

      Potřebujete doplňující informace k cenám našich služeb?

      Rádi na Vaše dotazy odpovíme.

Výborně! Zpráva byla přijata.